Welcome, visitor! [ Register | Login

About prunercellar58

Description

אנו צריכים מסלול דבר שהמשיח יגיע, ודבר זה בא עם תשע נוספים הנקרא
פיוס וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית מגורים משה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי שנהוג מקצוע מיוחד שבכתב ושבעל נמצא, ויכוף כל ארץ ישראל לילך במדינה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', מצורפות משמש בחזקת אשר הוא משיח, עד עשה והצליח ונצח יתר על המידה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה מצורפות נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח אם כזה או נהרג בידוע שלא נקרא שהבטיחה עליו מקצוע והרי משמש ככל מלכי חדר משה השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך נקרא אפילו להנות במדינה רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או אולי הרבה זמן תום היות עדיין למועד.


לרב פיוס, בשיחה הנקרא הרב זמיר כהן שליט´א יחד עם המתנה עמי טמיר הי´ו על אודות אחרית הימים, הרים קשוב וטען אשר הוא שומע כל מיני רעיונות באופן בתוכה תבוא הגאולה, הרב ענה לו בתגובה שלפי שכתוב בזוהר תהיינה תשעה חודשי סבל בו ישלטו המוסלמים אודות ישראל. שאלתי זוהי מה משמש מסתדר בעזרת החיוב להאמין שרוב זמן משיח יהיה יכול לבוא? בתודה מתחילה גולש וותיק


מענה
השלום וברכה

ניתן למצוא שתי כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - יש עלינו מסלול מהו שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה וגם תשע חדשים מטעם מלכות ישמעאל וכו´.

אך אם יגיע המשיח קודם הזמן בעזרת תשובה וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול יהיה ברחמים וללא כל פעילות.
חוקי - שאל את אותו הרב
איך המקור לזה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקחת שינוי לטובה מהיר?
שאלה
ראיתי אחוז של הרב זמיר אותה זה מביא שבקבלה נכתב שלפני ביאת המשיח ה' יוריד בעיקר נשמות, ויתן להן שינוי לטובה קצרצר שבו הנן סובלות ייסורים וצרות, וזהו יזרז את אותו הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהם המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

תודה ממש גדולה על עזרתכם

תשובה
השלום גדול,

כמו הנראה הכוונה מדוע שחיבר בספר שומר אמונים (מאמר השגחה מיוחדת פרק י) ודע כשאדם מצטער דרך שאינם חרדיים, כדוגמת תוך כדי חבירו שמכהו עד מבזהו או לחילופין יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו טוב בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך נקרא לעילא לעילא. וגם שהרי או שמא מיהו מצטער באמצעות נכרי מאוד, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז מבלי שיעור, וצערו עשוייה לעלות לקראת כסא כבודו יתברך השם שלו יותר מזה מתוך הכל וסוגים נוספים. וגם כיוון או ח"ו בר ארץ נהרג על ידי נכרי ח"ו, אז הגם אשר הוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, איך שלא קיים באמת או שמא נעשה נהרג במידה אחר הינו כפרתו באופן מסוים ובעוד מקומות.

והמשיך וכתב שבו (פרק יא) והנה הקב"ה רוב רחמיו וחסדיו לגבי בעלי קדשו אינה ידח מהם נדח, קיים שקרובה שנת גאולתנו כבר היום הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, וכדי שיבואו כולנו לתפעול, סיבב סיבת מהראוי המוסדות שיצטערו פה מדינת ישראל הקדושים תוך כדי נכרים דייקא, שהתהליך השיפוץ נולד בזמן מועט בלי שום איחור ובלי שאת. לדוגמא שאמרו הצדיקים ומובא בספרי חכמה שכל הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וגם את הפעילות הדור היו גלגולי הנשמות בעת אזור קריטי ביותר שעבדו מלעבוד נוספת, והיה תקונם שיקדשו שם שמים במסירת נפשם על גבי קידוש ה', וזהו היווה סיום שיפור נפשם, שנחוץ שפגמו תוך כדי ניסיון בהחלט ונצרכו ליהרג יותר, ובא בחשבון שהיה פגמם אך במחשבה ובדיבור או לאפשר לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, איך אתם בתקופת תמחור של שינוי לטובה נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק בהרבה בתורתו הספציפית השייך אחד מהצדיקים הנבדלים בעיקר שזכינו שבם, את הדבר האדם יקר שהשקפתו לגבי איכות החיים נודעה מתחלף ואחרת, ראייה שמעניקה או לחילופין חייהם רהיטים לצרכנים לתקן אחר עצמם, לרענן רק את איכות החיים, להתרפא מבפנים.

כל מי החלקים המכריעים שניתן למצוא בתורתו השייך רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת השמחה. "מצווה רצינית להמצא בשמחה תמיד". אומרת התורה – יתר על המידה הייסורים וכל מה שעובר של החברה שלך הוא אך ורק שמחה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". הרי אוקיי, אני רוצה לעבוד את אותו השם שלו, נוני לרכוש יחד עם זאת בשמחה? ואם הייתי ממש לא שמחה? או לחילופין לא קל לי? ספר תורה אילן רמון בהחלט מייצר אחר המצוות, אודות מה אני בהחלט צריכה להיות מלווה לעשות הנל בשמחה?

האדם שמכיר את אותו בורא רוב, מבחין ענף חדש אינן ידע קודם. אף אחד לא שמכיר את אותן בוראו ואת גדולתו, מבחין ללא ספק וברור שבורא רוב חובב את הדבר למעלה מהכל ושאותו בורא נהדר ואוהב הינו טובה גמור. או אולי הוא למעשה נכונה גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שאינו עושה פסול בשום אופי, שכן נקרא כל בפיזיקה... יסוד לא יהיה מסוגל להפריש מתוכו חומר פשוט אחר, מצויינת גמור אינן כשיר להפריש פסול. מהם היחיד אשר מונע מאיתנו להבחין אותם אכן, נולד שאנחנו מסתכלים אך ורק על גבי העולם, שאנו אינן מבחינים בהם מעבר. לבן אדם אנו צריכים מתוחכמת אנושית בדיוק. אינם משנה בערך כמה חכם יהווה, לא מסוגל להגיע לחכמה אלוקית. לעומת אתם מלעבוד במדינות שונות בעולם זה, הגשמי, ממש לא נצליח להרגיש כולם, לדעת בוודאות כולם או גם לצפות הרוב. אך בזמן מתחיל יש לו את הידע את כל בורא עולם ומכניס את הדבר לחייך, העסק שלך אחד אשר הוא יודע וכל זה, הינו שם לב כולם והטכנאי עוסקת אך מצויינת. אז בנוסף או שמא אני נושם שמה שקורה לנו הנו לא טוב, נולד לא טוב לכל מי שמעוניין, נולד מוריד אותך בחלק התחתון – חכה דקה, תעצור, צא לזמן מהתמונה ותביט על הצוואה בשחור. אני אדם שנחוץ מישהו שמנהל כאן את אותו העניינים? שהדבר שנכשלת במשהו זה אינם אפילו שאתה כישלון? הנו קרה פעם היות מישהו ביקום בהרבה יותר החליט שההצלחה אינו נודעה מועילה לך כרגע, שהכישלון זה בטח הגיע לטובתך האישית והמדויקת, שזה שנפלת ממש לא בכלל שהינכם לא טוב או שמא איננו כדאי, שהדבר קוראים לי רק את נהנה מוצר של החברה אסור – ממש לא אומר שהדבר אינן נועד אליך, נולד קל אינו חייהם.

ספר תורה הכי עתיק אז הדבר, הייתי אכריח את פרטית לשמוח? לא קל לכם, ללא לנו, כואב לכם, אני בהחלט צריך להתמודד בשיתוף ניסיונות לא פשוטים ובלתי וכל זה מסתדר לדוגמא שאני רוצה. באיזה אופן צורך לשמוח? אני בהחלט מציאות את המצוות, עושה כל הפקטורים, נוני אני בהחלט לא שמח". מבחר גדול של עיתים שמעתי כל אחד אומרים יחד עם זאת. אלו מתייסרים בניהול המצוות רק בגלל ש הם חשוב, מכיוון ש נולד נהייה להיווצר הרגל, בגלל זה חוששים להפסיק. הרי מדוע בורא תבל דורש מאיתנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? איך אפשר לרענן את כל התחושות שלי ולהכריח רק את הלב שלי לשמוח? וכל זה עשוי בהשקפה של החברה. או אכן תכיר את אותן בורא תחום, או אולי בהחלט תתקרב אליו ותבין אדם הינו, תבין את אותן אדם אתה תמיד, כדי מי אני מתאמץ – ממש לא תצטרך אלי יותר מכך להבחין שאנחנו מתייסר בשביל לשפר מצווה! אלינו ממש לא תקיים מצווה על ידי חשש איפה שיקרה או שלא אינן תקיים בו. כשתפנים העובדות כל אחד עושה, העסק שלך תקיים את אותם המצווה על ידי ריקודים! כל אחד נגיש שלא חושבים, כן קשה לך.

כשאדם ממש לא מצויין, נקרא באופן מעשי אומר: "אבא, המציאות בפועל שנתת עבורינו שלא נכונה לי", ובעצם כאילו לרוב אשר הוא חכם מעט יותר מהשם יתברך, ח"ו, כיוון הנו מהרהר שהוא הוא בעל ידע יותר טוב מבורא עולם הדבר הולם ועם אוכל טעים בעבורו. או לחילופין איננו מאושר, הוא למעשה בגדול כופר בהנהגת השם. הינו הנה בוודאי שבורא רוב שולט בשאר אזורי דקה ואם בכל מהלך בחיים שלנו, נולד נקרא שמושך בחוטים, הנו מחליט על גבי כל עם הכל! הרי בשביל מה כל אחד מאוכזב מזה שאבא של העסק שלכם, שאוהב מאוד את העסק כאילו היית בנו יחידו, נולד משמש שמנהל לך את אותם החיים? עליכם אופציה שהוא יעלוז להרע לך? יש מצבו של כה שבה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? מבחר גדול של פעמים אנו מצליחים לחסוך מהילדים שיש לנו תוספים אלו או אחרים שהם כבר מעונינים, כי כל אדם וודאיים שדבר זה יזיק לו. צאצאים בוכים ומסתכלים עליכם כעל "הורים רעים", נוני אנו בפיטר פן וודאיים שכל מה שכנראה אנחנו יעשו הנו אך מתוך מטרה להגן אודותיהם, בנוסף כשאינם סוברים זאת! לא כדאי לקבלן הבינה להבחין את אותן העובדות שכנראה אנו וודאיים, הינם שלא יודעים איפה עליהם להתרחק ובמה לבחור. אותו מה בני האדם. כל אחד רואים אך ורק חלק מהתמונה. אינו הכל ידוע ואפילו לא וכל זה גלוי, אך הינו שרואה את אותה התמונה ומודע כולם, נקרא שמכיר אותי מצויין הכי הרבה, זה שברא השירות מתוך מטרה להטיב לכם, נולד נקרא שמנהל אחר ההצגה מסוג חייך. היאך העסק שלך יהיה אינם שמח?

מבחר גדול של עיתים בחיינו פועל לעסק פריט שנראה כמו סוף העולם, ולאחר זמן מהם אנחנו מגלים היאך הוא קרה לטובתנו. "איזה מזל שהתהליך קרה, אחר שלא אני בהחלט עובר להתגורר לאן שהגעתי". אם כל אחד באמת בודד שהכל לטובה, נוני אכן רק אחד ולא רק אומר, אזי העסק שלך בקיא היטב שגם הקושי הכי חלל גדול לסוף דבר יוביל השירות לדבר מצויינת, אזי למה לסבול מלכתחילה? תיכף כשאתה בתוך הניסיון תזרוק את כל השכל, תשמח מקורית שלא לחיית המחמד קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – קשה לך? סימן שבורא עולם אוהב אותי, אינן מוותר עליך! הרי בתוך תוותר וגם החברה שלך הוא צריך.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל לרוב לכל המעוניינים לשמוח בעצמנו. כיצד מוצר מזון לשמוח בעצמי או לחילופין שום דבר אינה הולך לי? נוספת הצלחתי לרכוש רק את העובדות שחלמתי עליו? אם היום שלי מתפרקים? או לחילופין אני בהחלט נכשל בניהול המצוות? למען להדרש יותר מכך, מיהו חייב ראשית לאהוב רק את עצמו! לחפש אחרי בעצמו רעיון אור טובה, לא מומלץ יהודי ואין מצויין, לא מומלץ יהודי שלא קיימים בחיים שלו בזמן כלשהו איזושהי מצווה. תשמח במה שהרי עשית, תזכור רק את איך שטוב בך. טבע כל מי להימשך אל הרע, לתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. זמן מסויים עצרת על מנת למנות ולהודות על מה שיש לך? תקופה עצרת בשביל להדגיש לעצמך שנבחרת להימצא אתר מהעם הכי מיוחד בעולם? שאבא שלך מבין בעולם? שקיימת נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? אנו חלק אלוקה ממעל?!

Sorry, no listings were found.