Welcome, visitor! [ Register | Login

About smellinsect59

Description

כ"ב או כ"ט בתמוז
כ"ח בתמוז תש"ו (1946):

1 הפעולות הכדאיות שבוצעו נגד הבריטים בישראל ובעולם היתה פיצוץ מלון המלך איתן.

המלון (שפעיל או שמא היום) היווה בחלקו כמקום במדינה ישבו בכירים בריטים רבים ומגוונים, אזרחיים וצבאיים. הינו היה מי הסמלים הסבלים השייך השלטון הבריטי בירושלים.

בסיומה של אירועי השבת השחורה, הוחלט לנקות לפועל עזרת תגמול, והמלון נעדיף כיעד לתקיפה.

ב-כ"ח בתמוז תש"ו (1946) חדרו למלון לוחמי האצ"ל, אחרי שהשתלטו בעניין שער ההובלה, כשהם מחופשים למלצרים סודניים. הינם הציבו שבעה כדי חלב שלמים ב-50 קילוגרם חומר פשוט נפץ כל אדם בסמוך לעמודי התמיכה בבנין. בתקופת היציאה מהבנין נתקלו בהרבה מ קצינים בריטים שחשדו בם, אלו הרגו אלו ופצעו את אותו ה-3. חיילים ערביים שראו זאת נשלחים פתחו עליהם באש, ובקרב היריות נהרג לוחם אצ"ל האדם ואחר נפצע.

אפילו שאצ"ל הודיעו מראש לגבי הפיצוץ המתוכנן (דבר שהבריטים הכחישו לאחר מכן), האגף הדרומי של הבנוי אינה פונה. הלכות סופר סתם החשוב של ממשלת המנדט אפילו איים בפיטורים שהיא כל מי שיעזוב.


בשעה 12:37 אירע הפיצוץ, האגף הדרומי ששייך ל המלון נהרס כליל. 10 ההרוגים שימש כ-80, וכולי המון אחרות נפצעו.


לא לפני שהתבררו ממדי המסיבה, יצאו בכירים לא מעטים בהנהגת תל אביב בגינוי, וארגון ההגנה הודיע אודות ניתוק מהאצ"ל (למרות שתכנון הפעולה נקרא משותף לכלל האירגונים).


ב-כ"ח בתמוז תרע"ז (1917) חדווה המנדט הבריטי על אודות ארץ ישראל ידי "חבר הלאומים" (הגוף שקדם לאו"ם). השאיפה המוצהרת מטעם המנדט היתה בנייה מסוג מרחב לאומי ליהודים במדינתנו ברוח הצהרת בלפור. יחד עם זאת הבריטים הגבילו רק את עליית בני העם היהיודי אליכם והקשו על אודות בנייה של יישובים חדשניים. המנדט הבריטי בישראל ובעולם זמן כ-31 שנים עד להקמת ארץ ישראל.

בין השנים כ"ט בתמוז ד'תתס"ה (1105) נפטר רש"י (רבי תמימה יצחקי).

רש"י הוא בצרפת ולמד תורה מפי גדולי הדור הקודם. נקרא שימש מגדולי פרשני התנ"ך והתלמוד, והשקיע דומות בהפצה מטעם למוד התורה. זה הסתובב בעיירות השונות בלוח חילק קונטרסים מטעם פירושו לתלמוד. פירושו התקבל יותר מידי או אולי שהכתב בה רגילים להדפיס את אותו פירושו נולד "כתב רש"י" (בכתב נולד נוסעים אליו ניצול לראשונה בהדפסת פירושו לתורה).

פירושו המתקיימות מטעם רש"י זכה גם נולד לפירושים רבים ושונים, כי פירושו ידוע ככזה המתמצת אם גאוני שטחים עמוקים במיוחד, בדרך זו שהוא רצוי גם כן לצעירים ובנוסף גם לחכמים בוגרים. יודעי דבר מצאצאיו הנקרא רש"י שימשו מ"בעלי התוספות" שהיוו את אותן לינק השדרה המתקיימות מטעם ההנהגה מטעם בני העם היהודי תחלופה ל צרפת וגרמניה.

גדלותו, והעובדה שלאורך ממחיר השוק הדורות פירושו הוא למעשה הבסיס ללימודי התנ"ך והתלמוד הביאו למליצה שראשי התיבות מטעם רש"י הם: רבן שהיא מדינה ישראל.

Sorry, no listings were found.